Diagnoza laboratorike e tuberkulozi pulmonar


Tuberkulozi - një infeksion bakterial që prek mushkëritë. Diagnoza laboratorike e suksesshme në skenë dhe trajtimi varet nga teknikat e duhur të marrjes së mostrave dhe materiale kërkimore për poshtërim sëmundje. Diagnoza laboratorike e tuberkulozi pulmonar është në vazhdim, diagnoza kryesore - hulumtim i duhur.